Kontakti

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu:

Bulevar mira br.1

Kancelarija broj 31

049/220-289;

049/217-993

 

Pododjeljenje za privredni razvoj:

Bulevar mira br.1

Kancelarija broj 24

049/240-678

Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport:

Dom kulture:

Mladena Maglova br.2

049/212-803;

049/233-820

Gradska biblioteka:

Jovana Dučića br.1

049/212-709

Umjetnička galerija:

Laze Kostića br.1

049/211-738

Etno – arheološka zbirka – Muzej:

Cvijete Zuzorića bb

049/215-236