JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U YEP INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA BRČKO

23.11.2020. Uvodne informacije
Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta kod preduzetnika i u malim preduzećima, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba

Image for news

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT, Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2020. i 2021. godini realizirati će se program YEP inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke za do 50 učesnika sa područja Brčko distrikta BiH te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 10 novih poslovnih poduhvata na području Distrikta. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva YEP inkubator poslovnih ideja 2020.

Javni poziv možete preuzeti OVDE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.