Važno obavještenje za privrednike

12.6.2020. Poštovani privrednici,

s obzirom na to da je objavljen Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za mjesec april 2020. godine

Image for news

i da su počele stizati prijave po istom, a da smo primijetili da zahtjevi nisu kompletni i neki uopće ne sadrže obrazac prijave, još jednom skrećemo pažnju da obavezno popunite PRIJAVU PO JAVNOM POZIVU i dostavite sve zahtijevane dokumente koji su navedeni u prijavi za kategoriju za koju se prijavljujete. U suprotnom vaši zahtjevi neće biti potpuni, neće moći ići u daljnju proceduru razmatranja i kao takvi bit će odbijeni. Na koverti obavezno naznačite kategoriju za koju se prijavljujete. 

S poštovanjem!


Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu