Služba za turizam

Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu i Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport započelo je pripremu nove Strategije razvoja turizma Brčko distrikta za period 2021-2025. godina. U svrhu prikupljanja preporuka od privatnog, NVO i javnog sektora koje će doprinijeti izradi kvalitetne strategije, pripremljena su četiri (4) tematski grupirana online upitnika:
  • Upitnik 1: Destinacijski brending i marketing
  • Upitnik 2: Turistički proizvodi i iskustva
  • Upitnik 3: Ljudski kapital
  • Upitnik 4: Podsticajno okruženje za konkurentnost
Upitnici su namijenjeni širokoj grupi aktera iz privatnog, javnog i nevladinog sektora koji djeluju na polju turizma i ugostiteljstva u Brčko distriktu BiH. Ista organizacija/ subjekt može odgovoriti na više upitnika u zavisnosti od relevantnosti teme. Za svaki upitnik potrebno je 10 - 15 minuta.
Zahvaljujemo se unaprijed na izdvojenom vremenu!